Biuletyn Informacji Publicznej

Spełnij wymagania prawne.
Skorzystaj z udogodnień, które poprawią komfort twojej pracy!
BIP dla jednostki już od 200 zł rocznie!

Kluczowe funkcje systemu BIP365

Elektroniczny Biuletyn Informacji Publicznej, który oferujemy, jest rozwiązaniem spełniającym wszystkie wymagania prawne. Ma też wiele unikalnych rozwiązań, które poprawiają komfort pracy obsługujących oraz użytkowników czy instytucji:

 • jest dostępny na urządzenia mobilne,
 • może być zintegrowany ze stroną www urzędu,
 • ma wbudowany moduł aktów normatywnych,
 • umożliwia automatyzację procesu publikowania aktów normatywnych z legislatora,
 • umożliwia tworzenie kart usług i elektronicznych formularzy,
 • wszystkie dane opublikowane w BIP są dostępne w uniwersalnym formacie XML.

System pozwala na utworzenie wspólnej, centralnej platformy systemowej BIP nie tylko dla danego urzędu gminy czy powiatu, ale także dla wszystkich jednostek im podległych, np. przedszkoli, szkół, jednostek OPS, domów kultury, szpitali itp.

Przesuń tabelę w lewo aby zobaczyć więcej

Specyfikacja

Najtańszy

Optymalny

Dla wymagających

Strona BIP oraz panel zarządzania zabezpieczony certyfikowanym połączeniem szyfrowanym

Strona BIP zgodna ze standardem WCAG 2.0 oraz zapewniająca neutralność technologiczną określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Strona BIP zgodna z następującymi wymaganiami prawnymi:

 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

 • Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw,

 • Ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w zakresie obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej,

 • Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw,

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (określa standard dostępności WCAG 2.0),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

 • USTAWA z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona BIP dopasowuje się automatycznie do rozmiaru ekranu urządzenia i w czytelny sposób prezentuje informacje (monitory, tablety, smartfony).

BIP jest od razu wyposażony w menu podmiotowe, przedmiotowe i redakcyjne (techniczne) i zawiera wymaganą strukturę informacjii – wystarczy tylko wypełnić przygotowany zakres merytoryczny dedykowany dla jednostek publicznych.

Funkcja zgłaszania problemu poprzez pocztę elektroniczną lub formularz w panelu zarządzania BIP. Czas reakcji to 1 dzień roboczy.

Dla redaktorów BIP są przygotowane przyjazne videoinstrukcje, które prezentują procesy publikacji treści.

Usługa jest dostępna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

Uruchomiony BIP może mieć własną domenę adresową – wystarczy przekierować domenę według naszych wskazówek.

Usługa polega na połączeniu BIP jednostki nadrzędnej np. urzędu gminy z BIP podjednostek, dzięki temu można filtrować określone typy treści na wszystkich połączonych BIP np. ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska.

Informacje pochodzące z systemu obiegu dokumentów SOD365 mogą być łatwo udostępniane w BIP za pomocą przygotowanych, bezpiecznych mechanizmów wymiany danych.

Informacje pochodzące z systemu obsługi rady Rada365 mogą być łatwo udostępniane w BIP za pomocą przygotowanych, bezpiecznych mechanizmów wymiany danych, np.:

 • planowany porządek obrad wraz z projektami uchwał,
 • imienny wykaz głosowań,
 • protokół z obrad,
 • transmisja oraz archiwum nagrań z sesji rady.

Akty prawne przygotowane w systemie Legislator w pliku zipx mogą być łatwo zaimportowane do BIP – automatycznie utworzy się nowa publikacja np. uchwała lub zarządzenie wraz załącznikami.

Dzięki polom dodatkowym wybrane treści w BIP można filtrować i przeszukiwać:

 • akty normatywne,
 • oświadczenia majątkowe,
 • nabór na wolne stanowiska,
 • zamówienia publiczne
 • karty usług – procedury załatwiania spraw

Moduł umożliwia tworzenie nowych, typów treści według własnego pomysłu.

Przestrzeń dyskowa 100 MB 1000 MB (1GB) 10 GB
Cena abonamentu rocznego (cena netto + 23% VAT) 200 zł 500 zł 1200 zł

Zamów wersję BIP 365
Wypełnij formularz:

Dane jednostki
Dane BIP
Tytuł BIP np.: Biuletyn Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego
https://
.bip365.pl/
Domena BIP np.: https://gopswalce.bip365.pl/


Logotypy unijne

Wydatek finansowany z projektu „Automatyzacja procesu świadczenia 3 usług w firmie Netkoncept.com”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie umowy nr RPOP.02.01.02-16-0054/16-00.