Średnio 12.342 zł rocznie więcej w kasie Twojego Urzędu

Wdróż Formularze Elektroniczne FORM365.
Przekonaj się o korzyściach, jakie z tego płyną!

Kluczowe funkcje systemu FORM365

To system, dzięki któremu w łatwy i przyjazny sposób możesz tworzyć formularze elektroniczne potrzebne w Twoim urzędzie takie jak np. deklaracja śmieciowa, wniosek o wycinkę drzew i wiele innych.

FORM365 daje możliwość samodzielnego tworzenia nowych i edycji wcześniej utworzonych formularzy. Pozwala na opracowanie własnego formularza na bazie dostępnych wzorów, wykonania formularza od początku przy wykorzystaniu prostych narzędzi do edycji oraz przeglądania własnych wcześniej utworzonych formularzy.

Zamów FORM 365
Wypełnij formularz:


Logotypy unijne

Wydatek finansowany z projektu „Automatyzacja procesu świadczenia 3 usług w firmie Netkoncept.com”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie umowy nr RPOP.02.01.02-16-0054/16-00.