Platforma informatyczna dla każdego samorządu

  • System Obiegu Dokumentów SOD 365
  • Biuletyn Informacji Publicznej BIP365
  • Formularze Elektroniczne FORM365

Kontakt: telefon 77 545 30 60

Logotypy unijne

Wydatek finansowany z projektu „Automatyzacja procesu świadczenia 3 usług w firmie Netkoncept.com”, który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie umowy nr RPOP.02.01.02-16-0054/16-00.